headerphoto
Home

wrzesień 2013

Wczasy narciarskie w Austrii

Wczasy narciarskie w Austrii Austria jest krajem, którego terytorium zostało okrojone w najbardziej zdecydowanym zakresie spośród krajów europejskich po drugiej wojnie światowej. Wszakże do Austrii dołączono skrawek węgierskiego Burgenlandu na wschodzie, ale na południu Austria utraciła południowy Tyrol na rzecz Włoch oraz obszary bałkańskie na rzecz Jugosławii. Takie były skutki walki wraz z Hitlerem. Dzisiejsza Austria to w przeważającej mierze kraj wyżynny