headerphoto
Home

sierpień 2013

Nocleg w Poznaniu

Nocleg w Poznaniu Poznań jest drugim centrum przemysłowym Zachodniej Polski a także drugim co do populacji miastem. To również miasto o tragicznej historii, niestety ciężko doświadczone tak przez czasy powojenne i stacjonowanie wojsk wrogiej armii sowieckiej jak i pierwszą wojnę światową.Restauracja Hotel Poznań jest wymieniana w gronie najznamienitszych w Poznaniu. Oprócz dań dla gości hotelowych nasza restauracja Poznań obsługuje zlecenia a także